Ste špičkový inovačný tím, ktorý ponúka radikálne udržateľné produkty alebo služby v sektore nerastných surovín? Prineste svoj nápad na trh a prihláste sa do RawMaterials Accelerator.

Program pozostáva z troch fáz – Explore, Build a Grow. Každá fáza má špecifické ciele, procesy a schémy financovania. Podpora zahŕňa individuálny a skupinový koučing, financovanie a ukotvenie start-upov v ich miestnych a národných ekosystémoch. Výška financovania pre 1. fázu je 10 000 eur, zatiaľ čo pre 2. a 3. fázu bude celková suma až do výšky 80 000 eur.

Fáza 1: EXPLORE

Táto fáza je určená pre začínajúcich podnikateľov, ktorí sa domnievajú, že už majú inovatívnu ponuku a ktorí vidia príležitosť v rýchlom rozvoji tejto ponuky pre prieskum, ťažbu, spracovanie nerastných surovín, kovopriemysel, výrobu ocele a recykláciu, ako aj dodávateľov zariadení a nástrojov pre tieto odvetvia.

Fáza 1 začína nápadmi na úrovni TRL (Technology Readiness Level) 4-6 a jej cieľom je nájsť medzeru na trhu, vyvinúť finančný model a vybudovať obchodný model.

REGISTRÁCIA do prvej fázy je otvorená do 8. apríla 2022 17.00 CET

Viac informácií o RM Accelerator: https://eitrawmaterials.eu/accelerator/

Nižšie nájdete dokumenty ku výzve RawMaterials Accelerator 2022:

REGISTRÁCIA