Máš inovatívny nápad, s ktorým by si chcel naštartovať svoje podnikanie?

Kreatívna komunita, pokročilé know-how, jedinečný program, odborní tréneri a mentori, to je EIT Jumpstarter. Našim cieľom je pomôcť premeniť nápady účastníkov programu na podnikanie. Pomáhame inovátorom a podnikateľom budovať životaschopný obchodný model na základe ich inovačného nápadu na produkt alebo službu, overiť ich a ak sa ich obchodný nápad preukáže ako udržateľný, podporíme im zaregistrovať ich spoločnosť.

Strategickým cieľom tohto programu je vytvoriť udržateľný vplyv v stredovýchodných a juhoeurópskych regiónoch podporovaním inovácie a podnikania v tejto časti Európy. Koncepcia programu vychádza zo skutočných potrieb inovačného ekosystému týchto regiónov. Krajiny čelia podobným výzvam; majú obrovský inovačný potenciál s jasným vedeckým myslením, ale výsledky výskumu pravdepodobne zostanú iba v laboratóriách. Zároveň existuje značný počet potrieb, ktoré neboli uspokojené z podnikovej stránky. Na prekonanie týchto výziev spájajúcich inovatívne riešenia sa šesť spoločenstiev EIT spojilo do  EIT Jumpstarter.

EIT 2022 - About

Dôležité dátumy

  • Termín na predkladanie podnikateľských nápadov: 10. apríl 2022 o 23:59 CET
  • Výber nápadov a pozvanie na bootcamp: 4. máj 2022
  • Bootcampy budé prebiehať online v máji až júni 2022
  • Miestny spoločný tréning: júl – september 2022
  • Veľké finále: november 2022

Pre koho je EIT Jumpstarter určený?

Ste súčasťou vedeckého projektového tímu, inovátor, vedec, PhD študent alebo študent magisterského štúdia s myšlienkou na produkt alebo službu v zdravotníctve, agropotravinách, nerastných surovinách, energetike, mestskej mobilite alebo výrobných odvetviach? Chcete preniesť svoj nápad z laboratória na trh? Potom je pre vás EIT Jumpstarter ideálny.

Čo môžete získať?

Počas 8-mesačného programu si overíte najlepší podnikateľský model pre svoj inovatívny nápad, dozviete sa ako vylepšiť svoje podnikanie, segmentáciu trhu, financie, základy investícii a právne náklady. Najlepšie tímy v každej kategórii budú mať šancu vyhrať až 10 000 EUR.

Viac informácií: https://eitjumpstarter.eu/

Najčastejšie kladené otázky a odpovede: EIT_Jumpstarter_Call_2022_FAQ

REGISTRÁCIA