Túto výzvu k podávaniu prihlášok na stáž otvoril Inovačný a technologický inštitút (EIT) pre ľudí  zasiahnutých vojnou na Ukrajine.

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je nezávislý orgán Európskej únie, ktorý bol založený v roku 2008. Cieľom EIT je schopnosť Európy inovatívne podporiť podnikateľské talenty a podporiť nové nápady.

Poslaním EIT je:

  • Prispieť ku konkurencieschopnosti Európy, jej udržateľnému hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest podporovaním a posilňovaním synergií a spolupráce medzi podnikmi, vzdelávacími inštitúciami a výskumnými organizáciami.
  • Vytvoriť priaznivé prostredie pre tvorivé myšlienky, aby sa v Európe darilo inováciám a podnikaniu svetovej úrovne.

EIT je neoddeliteľnou súčasťou programu Horizont Európa, výskumného a inovačného programu EÚ, ktorý prebieha v rokoch 2021 – 2027. Horizont Európa presadzuje dokonalosť a poskytuje cennú podporu špičkovým výskumníkom a inovátorom, aby podporili systémové zmeny potrebné pre zabezpečenie zelenej, zdravej a odolnej Európy.

Dĺžka trvania stáže je šesť mesiacov so začiatkom nástupu na jar 2022. Stážisti budú podporovať každodenné operácie EIT v Budapešti alebo v Bruseli.

Viac informácií o EIT a jeho činnostiach nájdete na tomto odkaze: http://eit.europa.eu.

Termín podávania žiadostí: 31. marec 2022

V prípade záujmu o stáž  je potrebné vytvoriť online účet so životopisom.

Kliknutím sem si vytvoríte svoj účet a prihláste sa na stáž!

Podrobné informácie o výzve nájdete v tomto dokumente: eit_call_for_applications_trainees_eit.tr_.2022.16.pdf