Nová výzva na predkladanie projektov 2023 inak známej ako KAVA*10 je už zverejnená. EIT RawMaterials sa snaží pracovať na odolnejšej Európe, znížiť závislosť od kritických surovín a zaviesť do nových produktov životné cykly efektívne využívajúce zdroje. Európa má všetky odborné znalosti na to, aby sa to podarilo.

Tento rok je výzva otvorená aj pre nečlenov EIT RawMaterials. Odporúčame vám pripojiť sa k sieti EIT RawMaterials s viac ako 300 partnermi, aby ste vytvorili synergie a pridanú hodnotu v rámci Horizont Európa.

Zaviedli sme aktualizáciu programov Lighthouse, aby odrážali najnaliehavejšie potreby hodnotového reťazca nerastných surovín. Nové témam patrí cirkulárna ekonomika, udržateľné materiály a zodpovedné získavanie zdrojov, ktoré budú zamerané na: Upscaling, Higher Education, Lifelong Learning.

Regionálna inovačná schéma (RIS) sa naďalej zameriava na výzvy KAVA. Projekty RIS sú skvelou platformou na podporu spolupráce a inovácie v regióne.

Upozorňujeme, že všetky predložené návrhy by mali podporovať finančnú udržateľnosť.

Naše hub centrum je vaším kontaktným bodom pre akékoľvek ďalšie informácie o novej výzve.

Dôležité dátumy

Registrácia návrhu: utorok 31. mája 2022 o 13:00 CET
Predloženie návrhu: utorok 31. mája 2022 o 13:00 CET
Podanie konečného návrhu: streda 14. septembra 2022 o 13:00 CET

Tematický rozsah

VIAC O VÝZVE KAVA*10