Podpora inovátorov pri zabezpečovaní kritických a strategických nerastných surovín zo sekundárnych zdrojov pre zelenú a digitálnu budúcnosť

Ste podnikateľ, ktorý má nové inovatívne riešenie, ako vrátiť kritické suroviny späť do európskeho výrobného cyklu? Pošlite svoj nápad do 18. septembra do súťaže Raw Materials and Circular Societies Prize, vyhrajte 10 000 EUR a uveďte svoje riešenie na trh.

Súťaž Raw Materials and Circular Societies Prize

Výročná cena je iniciatívou EIT RawMaterials v spolupráci s WEEE Forum, EYDE Cluster a EUROMINES. Cieľom je objaviť prelomové riešenia pre efektívne a udržateľné dodávky kritických a strategických surovín z druhotných zdrojov. Tieto riešenia sú naliehavo potrebné na uspokojenie európskeho dopytu pre zelené a obehové hospodárstvo.

Existujú tri rôzne kategórie riešení a víťazný nápad v každej kategórii získa 10 000 eur. Okrem toho sa môžu pripojiť k jednej z popredných podporných iniciatív EIT RawMaterials pre podnikateľov a inovátorov.

Kategórie, do ktorých sa môžete zapojiť:

  • Dodávka druhotných kritických surovín (CRM) a strategických surovín (SRM) prostredníctvom valorizácie banskej hlušiny
  • Dodávka druhotných CRM a SRM prostredníctvom zhodnocovania priemyselných odpadov
  • Dodávka druhotných CRM a SRM prostredníctvom recyklácie produktov s ukončenou životnosťou

Prečo potrebujeme vaše riešenia pre kritické a strategické suroviny?

Európa má ambiciózny cieľ stať sa prvým uhlíkovo neutrálnym kontinentom, ale v rámci zeleného a digitálneho prechodu je odkázaná na vývoz 30 CRM a SRM. Kritické suroviny sú stavebným kameňom pre európske priemyselné ekosystémy, ako je automobilový priemysel, obnoviteľnú energiu, stavebníctvo, letecký priemysel, digitálne technológie a ďalšie. Špičkové produkty a nové inovácie, ako sú elektrické autá, solárne panely a veterné turbíny, sa spoliehajú na udržateľné dodávky kritických/strategických surovín. Môžu zahŕňať lítium, kobalt, horčík, meď a prvky vzácnych zemín.

To je dôvod, prečo Európa potrebuje inovátorov, ako ste vy. Potrebujeme, aby ste identifikovali nové riešenia pre trvalo udržateľný prístup k CRM zo sekundárnych zdrojov, aby sa cenné materiály mohli stať novými ekologickými technológiami na boj proti zmene klímy.

Kto sa môže prihlásiť?

Súťaže sa môže zúčastniť každá právnická osoba (alebo skupina právnických osôb) so sídlom v členskom štáte EÚ alebo krajine pridruženej k Horizont Európa, vrátane:

MSP (podľa definícií Európskej komisie), ktoré majú inovačné projekty súvisiace s jednou z troch kategórií súťaže
Start-up alebo spin-off spoločnosti minimálne registrované v čase podania žiadosti

Ako sa prihlásiť?

Všetky podrobnosti o súťaži Raw Materials and Circular Societies Prize nájdete v pokynoch k výzve nižšie. Pre prihlásenie do súťaže je potrebné vyplniť tento registračný_formulár a následne ho odoslať cez tento elektronický sytém.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze

REGISTRÁCIA