Stretnutie tvorcov politík, vedúcich predstaviteľov priemyslu a študentov s cieľom presadiť európsku agendu rodovej rovnosti vo vzdelávaní a kariére STEM.

#WGSF22 – Druhá edícia

Dňa 26. októbra 2022 organizuje Girls Go Circular v spolupráci s Európskou komisiou, Generálnym riaditeľstvom pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru (DG EAC) – druhý ročník fóra Women and Girls in STEM Forum. Podujatie zhromaždí výskumníkov, odborníkov z praxe a vplyvné zainteresované strany v oblasti STEM a rodovej rovnosti a spojí ich so študentkami, ktoré sa zúčastňujú inovatívneho vzdelávacieho programu Girls Go Circular.

Témou druhého vydania je „Posilnenie postavenia dievčat vo vede a technike“. Dievčatá a mladé ženy budú mať na podujatí kľúčovú úlohu a budú inšpirovať svojich rovesníkov a publikum, pričom sa zapoja do diskusií o odstránení rodových predsudkov zo STEM s tvorcami politiky, vedcami a podnikateľmi EÚ a budú zdieľať príbehy o úspechu, aby inšpirovali budúce opatrenia EÚ v týchto témach. . Fórum Women and Girls in STEM oslávi aj účasť tisícok dievčat z 11 európskych krajín v projekte Girls Go Circular a ponúkne im možnosť získať mentoring od popredných profesionálov.

Odstránenie rodových rozdielov pre udržateľnú budúcnosť

Existuje jasné prepojenie medzi podporou digitálnych a podnikateľských zručností, disciplínami STEM a ekologickými a digitálnymi prechodmi v Európskej únii. Inovácie, nové perspektívy a kreatívne riešenia v týchto oblastiach sú životne dôležité pre prosperujúcu a udržateľnú budúcnosť. Preto je kľúčové, aby sa na zabezpečení inkluzívnejšieho a spravodlivejšieho prechodu podieľali rôzni aktéri vrátane žien a nedostatočne zastúpených skupín. Fórum Women and Girls in STEM prispieva k diskusii o dosiahnutí uhlíkovo neutrálneho obehového hospodárstva a riešení rodových rozdielov vo vzdelávaní a odbornej príprave.

Detaily eventu

Kedy? 26. októbra 2022

Kde? Online, naživo streamované z Bruselu

Kto sa môže zúčastniť? Ktokoľvek, kto má záujem o presadzovanie rodovej rovnosti vo vede a technike

To najlepšie z 1. edície #WGSF

V prvom ročníku fóra Women and Grls in STEM sa zišlo viac ako 400 politikov, výskumníkov, lídrov, študentov a učiteľov, aby podporili európske diskusie o rodovej rovnosti v STEM a ICT. Rečníci navrhli nápady na ďalšie kroky a informovali o niekoľkých iniciatívach, ktoré prispievajú k rodovej rovnosti v kľúčových oblastiach a umožňujú ženám venovať sa kariére STEM. Pozrite si kľúčové momenty žien a dievčat v STEM Fóre 2021 vo videu.

REGISTRÁCIA