Hľadáme lokálne firmy, univerzity a výskumné inštitúcie ktoré majú záujem stať sa súčasťou siete EnAct-SDGs. Zapojení partneri budú pozvaní na diskusie a podujatia projektu EnAct-SDGs a pravidelne informovaní o progrese v rámci procesu integrácie univerzít s požiadavkami praxe.

Hlavným cieľom projektu EnAct-SDGs je vybudovať dynamický, sebestačný ekosystém a sieť medzi akademickou obcou, výskumníkmi, priemyslom a odborníkmi v oblasti nerastných surovín a vypracovať akčný plán, ktorý bude pôsobiť ako hnacia sila pre:

  • modernizáciu vzdelávacích praktík na univerzitách
  • posilnenie zručností a zvýšenie kapacít absolventov vysokých škol a profesionálov v oblasti nerastných surovín.

Zapojiť sa je možné na odkaze: https://rcgreece.labmet.ntua.gr/enact-sdgs-project/