O online  workshope

V rámci témy DIM ESEE 2020 “Small mining sites – Innovation in exploitation and processing”, DIM projektové conzorcium  organizuje „Industry workshop“  spolu s uznávanými partnermi z rôznych krajín s cieľom diskutovať o obsahu a relevantnosti navrhovaných prednášok pre DIM ESEE školu, ktorej termín je naplánovaný na 12. až 16. októbra 2020 v IUC v Dubrovníku na základe výsledkov dotazníka a osobnej skúsenosti.

Dotazník nájdete na tomto linku.

Obsah navrhovaných prednášok by mal odpovedať na otázky, ktoré nájdete v tomto súbore

Očakávané výsledky

Výsledky online workshopu sa použijú ako cenný vstup pre doplnenie DIM ESEE programu a prispeje k:

  • prispôsobenie DIM ESEE 2020 prednášok,
  • odporučenia na zlepšenie existujúcich prednášok, prípadne doplnenie nových prednášok,
  • nadviazanie otvoreného dialógu so zúčastnenými stranami
  • zviditeľnenie školy DIM ESEE,
  • zvýšenie účasti na škole DIM ESEE,
  • zviditeľnenie konzorcia EIT RawMaterials.

Ako sa môžete zapojiť?

 

 

Čítajte viac o DIM ESEE  úspešných príbehoch!

Navštívte našu webovú stránku: https://dim-esee.eu/

Industry workshop 2020_agenda