EIT RawMaterials Accelerator je program, ktorý podporuje začínajúce podniky v oblasti nerastných surovín. RM Accelerator podpora je rozdelená do troch fáz (Invent, Build, Grow). Každá z týchto fáz má špecifický cieľ, proces, financovanie a časový harmonogram.

  1. fáza – Invent: 3 mesiace profesionálneho obchodného koučingu s cieľom vytvoriť vlastný business model. Prvá fáza poskytuje financovanie až do výšky 15 000 eur.
  2. fáza – Build: 6 mesiacov – podpora overenia potrieb zákazníkov a obchodných predpokladov
  3. fáza – Grow: 6 až 9 mesiacov – príprava firmy so vstupom na trh tak, aby zvyšovala financovanie a rozširovala tím.

Cieľom EIT RawMaterials  je podporiť začínajúcich inovatívnych podnikateľov v týchto oblastiach:

  1. Vyhľadávanie a výpočet zásob nerastných surovín – nové technológie a riešenia, ktoré zlepšia prieskum nerastných surovín napr. vylepšené geologické modely (3D/4D), drony, nové prístrojové vybavenie, inovatívne získavanie údajov, aplikácia nových geologických modelov poskytujúcich nové vyhliadky a ťažobné ciele.
  2. Ťažba v ťažko dostupných prostrediach – technológie a riešenia pre efektívnejšiu, bezpečnejšiu a modernú ťažbu nerastných surovín napr. aplikácia nových technológií, efektívnejšia ťažba a spracovanie, lepšia využiteľnosť zariadení, virtuálna realita, robotika, automatizácia
  3. Zvýšenie efektívnosti v minerálnych a metalurgických procesoch – technológie a riešenia spracovania nerastov a kovov na efektívnejšiu výrobu materiálov, napr. optimalizované ťažobné a výrobné procesy, zníženie spotreby energie a vody, zníženie produkcie odpadov.
  4. Recyklácia – technológie a riešenia pre dodávky materiálu z druhotných zdrojov a recyklácie, napr. riešenia na recykláciu výrobkov, extrakcia z priemyselných zvyškov, odpadov, ťažby v mestách a na skládkach, demolácie budov, batérie, magnety, solárne články, nákladovo efektívny zber, tiredenie odpadu.
  5. Nahradenie kritických a škodlivých materiálov vo výrobkoch – nové technológie a služby, ktoré umožňujú nahradiť alebo používať menej škodlivé materiály v kľúčových odvetiach.
  6. Dizajn výrobkov a služieb pre obehové hospodárstvo – riešenia a obchodné modely pre obehové hospodárstvo, napr. predĺženie životnosti produktu (oprava, opätovná výroba), produkt ako služba atď.

Registrácia na RM Accelerator je možná do 3. septembra 2020

 

Viac informácií a registrácia!