EIT RawMaterials je odhodlaný podporovať prechod Európy na obehové, zelené a digitálne hospodárstvo a zároveň posilňovať jeho globálnu konkurencieschopnosť a zaisťovať zamestnanosť. Chceme vás povzbudiť k vypracovaniu nových návrhov projektov, ktoré prispejú k trvalo udržateľnému rozvoju odvetvia surovín v Európe a k dosiahnutiu cieľov zelenej dohody EÚ.

Všetky dokumenty a pokyny nájdete v na EIT RawMaterials InfoCenter v priečinku KAVA 9 a na webovej stránke v časti Inovácievýzva na predkladanie projektov.

Viac informácií o projektoch KAVA 9 získate aj na fyzickom podujatí Raw Materials Day 2021 v rámci konferencie SlovakiaTechu, ktorá sa uskutoční už budúci týždeň, 14. septembra 2021 v Košiciach.

Kľúčové dátumy:

Registrácia návrhu: 19. november 2021 o 13.00 CET

Predbežné podanie návrhu: 19. november 2021 o 13.00 CET

Finálne podanie návrhu: 18. marec 2022 o 13.00 CET

Viac informácii o KAVA 9