Autor Klaudia

RawD Trip Summer School

ŠTUDENTI, VYUŽITE PRÍLEŽITOSŤ ZÚČASTNIŤ SA Letná  škola RawD Trip Summer School sa koná v rámci programu EIT KIC Raw Materials, ktorého cieľom je podporovať projekty širšej problematiky surovín. To znamená, že pokrýva témy nie len tradičné, ale zaoberá sa tiež recykláciou, životným prostredím, modelom spotreby a inými témami spadajúcimi do myšlienky obehového hospodárstva. Letná  škola RawD […]

Čítať ďalej
SusCritMat Summer School 2019

Letná škola SusCritMat bude trvať tri dni v Kings College v Cambridge. Vyučovanie bude zamerané na rôzne aspekty trvalo udržateľného riadenia kritických surovín a taktiež na didaktické aspekty a zmeny v učebných osnovách. Detailný harmonogram letnej školy nájdete tu: SusScritMat-summer-school-programme Škola poskytne jedinečnú príležitosť vzdelávať sa a komunikovať s odbornými lektormi, ku ktorým patria napríklad: Raimund Bleischwitz (UCL), Dominique Guyonnet (BRGM), Gus […]

Čítať ďalej
RawMatCop Call for Applications

Uncover the power of Copernicus for raw materials solutions! RawMatCop 2018-2020 je program, ktorého cieľom je vyvíjať schopnosti, odbornú znalosť a uplatňovať poznatky  spojené s oblasťou nerastných surovín a pozorovaním Zeme Copernicus . Program RawMatCop 2018-2020 bude navyše zdieľať výsledky a podporovať šírenie vedomostí tak s partnermi EIT RawMaterials, ako aj s inými sektormi a inovačnými komunitami. […]

Čítať ďalej
Business Idea Accelerator

EIT RawMaterials Regionálne centrum Košice v spolupráci s UVP Technikom vyhlasuje výzvu na zapojenie sa do súťaže inovatívnych nápadov „Business Idea Accelerator“ z oblasti nerastných surovín. Pre koho je súťaž určená? Súťaž je určená pre študentov aj neštudentov z RIS krajín (pozri zoznam). Nie je nutné mať založenú právnu formu, stačí iba nápad spadajúci do jednej […]

Čítať ďalej
Výzva EIT Raw Materials Professional School

Ste profesionálom vo svojom odbore? Máte cenné vedomosti a nápady, ktoré by pomohli pri rozvoji Európskeho priemyslu? Staňte sa certifikovaným lektorom pre EIT Raw Materials – Professional School! Podrobné informácie nájdete tu: call for training ideas 2019.pdf ➡️ Hodnotiace a výberové kritéria ➡️ Šablóna vyjadrenia záujmu   V prípade Vašich otázok, návrhov alebo podnetov nás neváhajte kontaktovať […]

Čítať ďalej