Lab2Market

Lab2Market je program s cieľom mentorovať študentov inžinierskeho a doktorandského štúdia pri vývoji inovatívnych riešení v sektore nerastných surovín. Program umožňuje budúcim podnikateľom založiť novú firmu, vytvárať pracovné miesta a komercializovať nové technológie. Prihlásiť sa môžete do 21. apríla 2023. Informačný bod pre slovenských žiadateľov je EIT RawMaterials RIS Hub Slovakia so sídlom v Košiciach, kde Vám […]

Čítať ďalej
EIT RawMaterials Booster

EIT RawMaterials Booster ponúka firmám na rozvoj podnikania financie do 200 000 EUR a celosvetovú partnerskú sieť. EIT RawMaterials Booster je výzva pre start-up-y a MSP s udržateľnými riešeniami pre obehovú ekonomiku, s dôrazom na široký tematický záber hodnotového reťazca nerastných surovín. Úspešní žiadatelia získajú finančnú podporu až do výšky 200 000 EUR, individuálne podnikateľské služby a […]

Čítať ďalej
RawMaterials Accelerator

Od nápadu k rastu na trhu Ste pripravený byť ďalším špičkovým inovačným tímom, ktorý ponúka udržateľné produkty alebo služby v sektore surovín? Uveďte svoj nápad na trh a prihláste sa do RawMaterials Accelerator.   EIT RawMaterials Accelerator má za cieľ zachytiť, mentorovať a finančne podporiť začínajúce podniky, aby sa stali dodávateľmi a možno aj budúcimi partnermi siete […]

Čítať ďalej
Kurz pre študentov v Chorvátsku!

V rámci projektu DIM-ESSE 2 každoročne organizujeme nové inovatívne workshopy pre študentov doktorandského a magisterského štúdia zo surovinového sektora vo východnej a juhovýchodnej Európe, tzv. joint spin-off workshopy. Kedy: 25. – 27. apríla 2023 Kde: Záhreb, Chorvátsko – možná online účasť Téma:  INOVÁCIA V CHARAKTERIZÁCII PROCESU ORIENTOVANEJ RUDY Tento 3-dňový kurz celoživotného vzdelávania sa zameria […]

Čítať ďalej
EIT Jumpstarter 2023

Máte inovatívny nápad a chcete naštartovať svoje podnikanie? Kreatívna komunita, profesionálne know-how a popredný európsky mentori – to je EIT Jumpstarter. EIT RawMaterials pomáha inovátorom vybudovať životaschopný obchodný model okolo ich nápadu. Absolventi programu nadobudnú znalosti na založenie úspešnej spoločnosti, a dostanú finančnú podporu a špecializované poradenstvo od komunít EIT. Je to pre mňa? Ste súčasťou vedeckého projektového tímu, inovátor, vedec, […]

Čítať ďalej
Výzva: Dekarbonizácia výroby ocele

Výzvou je spolupráca s Anglo American Decarbonisation Ventures a jej cieľom je identifikovať startupy a inovátorov s riešeniami, ktoré riešia 5 nižšie uvedených tém: 1. Ťažba: Využitie surovín zo železnej rudy na použitie v procesoch priamej redukcie železa 2. Predspracovanie: Zníženie alebo odstránenie emisií uhlíka v existujúcich fázach predspracovania, ako je spekanie a vytvrdzovanie 3. […]

Čítať ďalej
Informačný deň ku grantom MSCA SE

Informačný deň je určený pre výskumných pracovníkov, ale aj administrátorov výskumu a projektové oddelenia. Cieľom je priblížiť príležitosti grantov MSCA Staff Exchanges. Tento grantový program je otvorený pre všetky tematické oblasti výskumu, má relatívne jednoduchú administráciu a vysokú mieru úspešnosti (úspešnosť slovenských subjektov za minulý rok bola viac ako 40%). Na podujatí predstavíme príležitosti a pravidlá výzvy […]

Čítať ďalej
Predregistruj sa do programu EIT Jumpstarter 2023

Kreatívna komunita, pokročilé know-how, jedinečný program, odborní tréneri a mentori, to je EIT Jumpstarter. Cieľom programu EIT Jumpstarter je pomôcť premeniť nápady účastníkov programu na podnikanie. Pomáhame inovátorom a podnikateľom budovať životaschopný obchodný model na základe ich inovačného nápadu na produkt alebo službu, overiť ich a ak sa ich obchodný nápad preukáže ako udržateľný, podporíme im zaregistrovať ich spoločnosť. Strategickým cieľom […]

Čítať ďalej
Záverečná online konferencia ku programu EIT Food PSRAL

Zapojte sa do finálnej konferencie EIT Food PSRAL a spoznajte autorov úspešných projektov podporujúcich agropotravinársky sektor! Na podujatí sa stretnú účastníci dvoch programov (GEA a RIN) a odborníci z priemyslu, akademickej obce a európskych inštitúcií. Zúčastnené tímy budú prezentovať svoje inovačné projekty a komerčné ponuky výskumnej infraštruktúry zamerané na posilnenie inovačných kapacít. Záverečná konferencia sa […]

Čítať ďalej
Výzva na predkladanie projektov v oblasti inovácií a vzdelávania je už otvorená

Každoročná výzva na predkladanie projektov v oblasti inovácií a vzdelávania  je príležitosťou pre inovátorov maximalizovať povedomie ich prevratných myšlienok medzi poprednými hráčmi v európskom sektore nerastných surovín. EIT RawMaterials hľadá riešenia od potenciálnych kandidátov, aby prispeli k formovaniu silného a udržateľného sektora nerastných surovín v Európe. EIT RawMaterials je jediným lídrom v oblasti nerastných surovín […]

Čítať ďalej