Kurz pre študentov v Chorvátsku!

V rámci projektu DIM-ESSE 2 každoročne organizujeme nové inovatívne workshopy pre študentov doktorandského a magisterského štúdia zo surovinového sektora vo východnej a juhovýchodnej Európe, tzv. joint spin-off workshopy. Kedy: 25. – 27. apríla 2023 Kde: Záhreb, Chorvátsko – možná online účasť Téma:  INOVÁCIA V CHARAKTERIZÁCII PROCESU ORIENTOVANEJ RUDY Tento 3-dňový kurz celoživotného vzdelávania sa zameria […]

Čítať ďalej
EIT Jumpstarter 2023

Máte inovatívny nápad a chcete naštartovať svoje podnikanie? Kreatívna komunita, profesionálne know-how a popredný európsky mentori – to je EIT Jumpstarter. EIT RawMaterials pomáha inovátorom vybudovať životaschopný obchodný model okolo ich nápadu. Absolventi programu nadobudnú znalosti na založenie úspešnej spoločnosti, a dostanú finančnú podporu a špecializované poradenstvo od komunít EIT. Je to pre mňa? Ste súčasťou vedeckého projektového tímu, inovátor, vedec, […]

Čítať ďalej
Výzva: Dekarbonizácia výroby ocele

Výzvou je spolupráca s Anglo American Decarbonisation Ventures a jej cieľom je identifikovať startupy a inovátorov s riešeniami, ktoré riešia 5 nižšie uvedených tém: 1. Ťažba: Využitie surovín zo železnej rudy na použitie v procesoch priamej redukcie železa 2. Predspracovanie: Zníženie alebo odstránenie emisií uhlíka v existujúcich fázach predspracovania, ako je spekanie a vytvrdzovanie 3. […]

Čítať ďalej
Informačný deň ku grantom MSCA SE

Informačný deň je určený pre výskumných pracovníkov, ale aj administrátorov výskumu a projektové oddelenia. Cieľom je priblížiť príležitosti grantov MSCA Staff Exchanges. Tento grantový program je otvorený pre všetky tematické oblasti výskumu, má relatívne jednoduchú administráciu a vysokú mieru úspešnosti (úspešnosť slovenských subjektov za minulý rok bola viac ako 40%). Na podujatí predstavíme príležitosti a pravidlá výzvy […]

Čítať ďalej
Predregistruj sa do programu EIT Jumpstarter 2023

Kreatívna komunita, pokročilé know-how, jedinečný program, odborní tréneri a mentori, to je EIT Jumpstarter. Cieľom programu EIT Jumpstarter je pomôcť premeniť nápady účastníkov programu na podnikanie. Pomáhame inovátorom a podnikateľom budovať životaschopný obchodný model na základe ich inovačného nápadu na produkt alebo službu, overiť ich a ak sa ich obchodný nápad preukáže ako udržateľný, podporíme im zaregistrovať ich spoločnosť. Strategickým cieľom […]

Čítať ďalej
Záverečná online konferencia ku programu EIT Food PSRAL

Zapojte sa do finálnej konferencie EIT Food PSRAL a spoznajte autorov úspešných projektov podporujúcich agropotravinársky sektor! Na podujatí sa stretnú účastníci dvoch programov (GEA a RIN) a odborníci z priemyslu, akademickej obce a európskych inštitúcií. Zúčastnené tímy budú prezentovať svoje inovačné projekty a komerčné ponuky výskumnej infraštruktúry zamerané na posilnenie inovačných kapacít. Záverečná konferencia sa […]

Čítať ďalej
Výzva na predkladanie projektov v oblasti inovácií a vzdelávania je už otvorená

Každoročná výzva na predkladanie projektov v oblasti inovácií a vzdelávania  je príležitosťou pre inovátorov maximalizovať povedomie ich prevratných myšlienok medzi poprednými hráčmi v európskom sektore nerastných surovín. EIT RawMaterials hľadá riešenia od potenciálnych kandidátov, aby prispeli k formovaniu silného a udržateľného sektora nerastných surovín v Európe. EIT RawMaterials je jediným lídrom v oblasti nerastných surovín […]

Čítať ďalej
EIT spúšťa výzvu vo výške 12 miliónov EUR na podporu inovácií a rekvalifikácie v európskom vysokoškolskom vzdelávaní

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) a koordinátor EIT RawMaterials spúšťajú novú príležitosť financovania v rámci EIT HEI Initiative na podporu inovácií vo vysokoškolskom vzdelávaní. V rámci novej výzvy bude k dispozícii 12 miliónov EUR z financovania EIT pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania (HEI) a ich partnerov. Dôraz sa kladie na odbornú prípravu technických talentov vo […]

Čítať ďalej
Ďalšia edícia online kurzu RawMatCop Academy

O RawMatCop Academy RawMatCop Academy ponúka praktické kurzy programu „Copernicus for Raw Materials“. Účastníci sú školení, aby svoje vedomosti z programu Copernicus využili v spoločnostiach, organizáciách a výskumným inštitúciách počas celého životného cyklu nerastných surovín. Účastníci kurzu budú priamo pracovať s údajmi zo satelitov Sentinel a naučia sa, ako ich aplikovať na pracovisku na: Zabezpečenie primárnych a sekundárnych nerastných a […]

Čítať ďalej
Online kurz: Social License to Operate in the Raw Materials sector: multi-stakeholders’ perspectives and European approach

Prihláste sa na nový kurz EIT RawMaterials venovaný sociálnej licencii na prevádzku EIT RawMaterials pozýva študentov, výskumníkov, podnikateľov, profesionálov, zástupcov miestnych a regionálnych orgánov a vládnych predstaviteľov so zameraním alebo špecializáciou na nerastné suroviny, ťažbu a prieskum nerastných surovín, aby sa prihlásili do nového online kurzu o kriticky dôležitej otázke spoločenskej licencie na prevádzku „Social […]

Čítať ďalej