Kategória: Výzvy

Výzva EIT Raw Materials Professional School

Ste profesionálom vo svojom odbore? Máte cenné vedomosti a nápady, ktoré by pomohli pri rozvoji Európskeho priemyslu? Staňte sa certifikovaným lektorom pre EIT Raw Materials – Professional School! Podrobné informácie nájdete tu: call for training ideas 2019.pdf ➡️ Hodnotiace a výberové kritéria ➡️ Šablóna vyjadrenia záujmu   V prípade Vašich otázok, návrhov alebo podnetov nás neváhajte kontaktovať […]

Čítať ďalej
Nové výzvy KAVA6

Radi by sme Vás informovali, že dňa 15. októbra boli vyhlásené výzvy EIT RawMaterials na podávanie inovačných projektov KAVA6. Žiadateľom môže byť iba člen EIT RawMaterials ale súčasťou projektového konzorcia môže byť akákoľvek relevantná spoločnosť/ inštitúcia. Pre viac informácií si prečítajte pravidlá výzvy. Prosím, zvoľte si znenie výzvy podľa zamerania: EIT RawMaterials Call for KAVA Upscaling […]

Čítať ďalej
Startup akcelerátor!

EIT RawMaterials práve vyhlásilo výzvu na program Accelerator 2018 so začiatkom prvej fázy od septembra 2018. Termín na podanie žiadosti je už 30. júla 2018 pričom v tejto fáze ešte nie je potrebné mať založenú právnu formu. Business myšlienka musí korešpondovať do jednej z uvedených tém a v prvej fáze je možné získať financovanie do […]

Čítať ďalej
Výzva Go Circular!

Ambíciou výzvy je urýchliť čas na uvedenie inovatívnych konceptov na trh prostredníctvom podpory EIT RawMaterials a Veolia v režime „spoločného vytvárania“. Zámerom je predovšetkým vyskúšať koncepcie priemyselných a obchodných miest spoločnosti Veolia v Nemecku a poskytnúť prvé referencie v reálnom prostredí. Ako reagovať na vývzu? Pošlite e-mail s vašim nápadom na adresu de-ustart@veolia.com do 22. […]

Čítať ďalej
Výzva „Business Idea Competition“

EIT Health, EIT RawMaterials a EIT Food spoločne spustili súťaž o „obchodných nápadoch“ s cieľom zlepšiť výkonnosť medziinštitucionálnych inovácií v tzv. RIS krajinách. Uzávierka na podanie je 31. marca 2018! Hľadajú sa držitelia nápadov a začínajúci podnikatelia, ktorí majú inovatívne myšlienky v tematických oblastiach zdravia, potravín a surovín. Vybraní účastníci začnú s 2-dňovým pobytom „Bootcamp […]

Čítať ďalej
Výzva pre startupy a MSP

EIT RawMaterials co-lokačné centrum (CLC) podporí relevantné podnikateľské myšlienky sumou až do 60 tisíc EUR, musia však súvisieť s nasledovnými témami: Prieskum a hodnotenie nerastných surovín Baníctvo v ťažko dostupnom prostredí Zvýšená efektivita zdrojov v surovinových a metalurgických procesoch Recyklácia a optimalizácia materiálového reťazca na konci svojej životnosti Nahradenie kritických a toxických materiálov Návrh produktov […]

Čítať ďalej