Výzva EIT Raw Materials Professional School

Ste profesionálom vo svojom odbore? Máte cenné vedomosti a nápady, ktoré by pomohli pri rozvoji Európskeho priemyslu? Staňte sa certifikovaným lektorom pre EIT Raw Materials – Professional School! Podrobné informácie nájdete tu: call for training ideas 2019.pdf ➡️ Hodnotiace a výberové kritéria ➡️ Šablóna vyjadrenia záujmu   V prípade Vašich otázok, návrhov alebo podnetov nás neváhajte kontaktovať […]

Čítať ďalej
Vzdelávanie detí o nerastných surovinách

Do priestorov Geovednej expozície koncom roka 2018 zavítali detičky 1.ročníka základnej školy. V spolupráci RCK a pedagógov z Fakulty BERG sa dozvedeli sa niečo o planéte, na ktorej žijeme, o tom, že nerastné suroviny sú všade okolo nás, zoznámili sa s farebnou krásou minerálov a prostredníctvom skamenelín sme ich previedli pradávnou históriou našej Zeme. Deti po […]

Čítať ďalej
Prezentácia RCK v Taliansku

Kolegovia z Talianska nás pozvali, aby sme odprezentovali, ako sa nášmu HUB-u darí v prvom roku fungovania. Náš projektový manažér Igor Ďuriška sa zúčastnil v dňoch 6. a 7. 12. workshopu High Performance Materials organizovaného Talianskou národnou agentúrou pre nové technológie, energiu a udržateľný ekonomický rozvoj (ENEA) v Brindisi. V rámci workshopu prezentoval Fakultu baníctva, ekológie, […]

Čítať ďalej
RCK začína pôsobiť aj v Českej republike

Naše centrum rozširuje svoju pôsobnosť a zaujíma svoju pozíciu aj v Českej republike, kde EIT RawMaterials ešte nebolo implementované. Naši zakladatelia a garanti prof. Michal Cehlár a prof. Juraj Janočko v Ostrave sprostredkovali prvý kontakt českým stakeholderom s podporou VŠB TU Ostrava, Ministerstva priemyslu a obchodu ČR a samozrejme Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technickej univerzity […]

Čítať ďalej
Účasť na Raw Materials Week 2018

Raw Materials Week 2018 v Bruseli – týždeň nerastných surovín organizovaný Európskou komisiou. Na tomto mieste vystavujú a prezentujú svoje aktivity všetci veľkí hráči vo výskume a inováciách v rámci Európskej únie. Regionálne centrum Košice umiestnené na fakulte BERG (len 12 centier v celej EÚ) bolo na tomto podujatí zastúpené dekanom FBERG prof. Cehlárom, prodekanom […]

Čítať ďalej
Vystúpenie na obchodnom fóre InnoService

Ďakujeme Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore za pozvanie vystúpiť na obchodnom fóre InnoService, ktoré prináša Katalóg poskytovateľov výskumno-vývojových služieb a infraštruktúry. V tomto katalógu je možné nájsť aj zoznam infraštruktúry Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technickej univerzity v Košiciach. Katalóg je okrem papierovej formy dostupný aj online na https://inno-service.eu/ V rámci podujatia sme taktiež predostreli potrebu spojenia IT sektora […]

Čítať ďalej
Brokerage event v Berlíne

16 októbra bol v Berlíne rušný a rýchly deň. Za Fakultu baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technickej univerzity v Košiciach ako aj EIT RawMaterials Regionálne centrum Košice sme odprezentovali 3 projektové návrhy, ku ktorým sme s nemeckou firmou DMT, manažérmi EIT RM, RCK Adria a Greece ako aj TalTech University okamžite dohodli ďalšie kroky k […]

Čítať ďalej