Vzdelávanie detí o nerastných surovinách

Do priestorov Geovednej expozície koncom roka 2018 zavítali detičky 1.ročníka základnej školy. V spolupráci RCK a pedagógov z Fakulty BERG sa dozvedeli sa niečo o planéte, na ktorej žijeme, o tom, že nerastné suroviny sú všade okolo nás, zoznámili sa s farebnou krásou minerálov a prostredníctvom skamenelín sme ich previedli pradávnou históriou našej Zeme. Deti po […]

Čítať ďalej
Prezentácia RCK v Taliansku

Kolegovia z Talianska nás pozvali, aby sme odprezentovali, ako sa nášmu HUB-u darí v prvom roku fungovania. Náš projektový manažér Igor Ďuriška sa zúčastnil v dňoch 6. a 7. 12. workshopu High Performance Materials organizovaného Talianskou národnou agentúrou pre nové technológie, energiu a udržateľný ekonomický rozvoj (ENEA) v Brindisi. V rámci workshopu prezentoval Fakultu baníctva, ekológie, […]

Čítať ďalej
RCK začína pôsobiť aj v Českej republike

Naše centrum rozširuje svoju pôsobnosť a zaujíma svoju pozíciu aj v Českej republike, kde EIT RawMaterials ešte nebolo implementované. Naši zakladatelia a garanti prof. Michal Cehlár a prof. Juraj Janočko v Ostrave sprostredkovali prvý kontakt českým stakeholderom s podporou VŠB TU Ostrava, Ministerstva priemyslu a obchodu ČR a samozrejme Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technickej univerzity […]

Čítať ďalej
Účasť na Raw Materials Week 2018

Raw Materials Week 2018 v Bruseli – týždeň nerastných surovín organizovaný Európskou komisiou. Na tomto mieste vystavujú a prezentujú svoje aktivity všetci veľkí hráči vo výskume a inováciách v rámci Európskej únie. Regionálne centrum Košice umiestnené na fakulte BERG (len 12 centier v celej EÚ) bolo na tomto podujatí zastúpené dekanom FBERG prof. Cehlárom, prodekanom […]

Čítať ďalej
Vystúpenie na obchodnom fóre InnoService

Ďakujeme Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore za pozvanie vystúpiť na obchodnom fóre InnoService, ktoré prináša Katalóg poskytovateľov výskumno-vývojových služieb a infraštruktúry. V tomto katalógu je možné nájsť aj zoznam infraštruktúry Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technickej univerzity v Košiciach. Katalóg je okrem papierovej formy dostupný aj online na https://inno-service.eu/ V rámci podujatia sme taktiež predostreli potrebu spojenia IT sektora […]

Čítať ďalej
Brokerage event v Berlíne

16 októbra bol v Berlíne rušný a rýchly deň. Za Fakultu baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technickej univerzity v Košiciach ako aj EIT RawMaterials Regionálne centrum Košice sme odprezentovali 3 projektové návrhy, ku ktorým sme s nemeckou firmou DMT, manažérmi EIT RM, RCK Adria a Greece ako aj TalTech University okamžite dohodli ďalšie kroky k […]

Čítať ďalej
Nové výzvy KAVA6

Radi by sme Vás informovali, že dňa 15. októbra boli vyhlásené výzvy EIT RawMaterials na podávanie inovačných projektov KAVA6. Žiadateľom môže byť iba člen EIT RawMaterials ale súčasťou projektového konzorcia môže byť akákoľvek relevantná spoločnosť/ inštitúcia. Pre viac informácií si prečítajte pravidlá výzvy. Prosím, zvoľte si znenie výzvy podľa zamerania: EIT RawMaterials Call for KAVA Upscaling […]

Čítať ďalej
Udržateľné materiály pre budúce mobility

Expertné fórum o trvalo udržateľných materiáloch pre budúcu mobilitu sa uskutoční 23. – 24. októbra 2018 v Darmstadte. Cieľom podujatia je sprostredkovať interakciu medzi hodnotovými reťazcami a vytváranie konzorcií, ktoré podporujú inováciu prostredníctvom konkrétnych projektov. Deň 1. Podujatie je súčasťou iniciatívy European Battery Alliance. Prezentácie budú pozostávať zo surovín pre batérie, pokročilých materiálov a mobilov […]

Čítať ďalej