Autor Klaudia

Pozvánka na podujatie INNOCAT

Pozývame Vás na podujatie INNOCAT, ktoré sa uskutoční 16. a 17. decembra 2020: 16.12.2020, 9:00-12:00 – INNOCAT – Zdieľanie skúseností, tematický workshop o náhrade PGM materiálov v katalyzátoroch 17.12.2020, 9:00-12:00 – INNOCAT – Zdieľanie skúseností, propagácia pre potreby stimulov vzniku územných ekosystémov O projekte INNOCAT INNOCAT– „Inovatívna technológia substitúcie CRM pre katalyzátory vozidiel verejných spoločností“ […]

Čítať ďalej
Online workshop CIVITTA

Pozývame vás na online workshop zameraný na rozvoj podnikateľských a inovačných zručností. Workshop je určený pre všetkých študentov, startupy, vedeckých výskumníkov a akademikov, ktorí si chcú overiť komerčný potenciál svojho nápadu a porozprávať sa so skúsenými odborníkmi. Cieľom workshopu je zistiť ako pretaviť nápady či poznatky z výskumu do praktického sveta skutočného biznisu. Tematicky sa workshop sústredí […]

Čítať ďalej
RMs manažérsky kurz

„Be a leader and build a sustainable future!“ RMsManager je projekt spolufinancovaný EIT RawMaterials, zameraný na vytvorenie nového vzdelávacieho programu pre budúcich manažérov v oblasti riadenia, udržateľného rozvoja, efektívneho využívania zdrojov a obehového hospodárstva. Cieľom tohto kurzu je predstaviť a propagovať  obehové hospodárstvo, trvalo udržateľný rozvoj, riešenia v oblasti nerastných surovín a zároveň rozvíjať manažérske […]

Čítať ďalej
Výzva na účasť v kurze RawMatCop

Vážení študenti, pracovníci z praxe a všetci záujemcovia o spracovanie satelitných dát v oblasti získavania, spracovania a skládkovania nerastných surovín! Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti on-line školenie RawMatCop – Copernicus for Raw Materials Online Course, ktoré sme dlho pripravovali v spolupráci s Ústavom geodézie, kartografie a GIS, Fakulty BERG TUKE. Žiaľ, súčasná situácia nám […]

Čítať ďalej
12th ESEE Dialogue Conference

„Brain Drain and its effects on the ESEE Region“ Pozývame vás na online konferenciu „12th ESEE Dialogue Conference“, ktorá sa uskutoční 3. a 4. novembra 2020. Konferencia pozostáva zo štyroch skupín dialógov: I.:    Brain Drain and Education II.:   Brain Drain in Industry and Policy III.:  The EIT Regional Innovation Scheme and Brain Drain IV:  […]

Čítať ďalej
Poďakovanie za účasť na online konferencii Raw Materials Day & Brokerage

V mene tímu TUKE – fBERG a HUB centra sa chceme poďakovať všetkým účastníkom našej online konferencie Raw Materials Day & Brokerage, ktorá sa konala 15. a 16. októbra. Ďakujeme za veľmi pozitívne ohlasy, ktoré na túto konferenciu smerovali, napriek tomu, že na online formát sme sa museli adaptovať v priebehu 3 týždňov. Príspevky rečníkov […]

Čítať ďalej
EIT Raw Materials bude riadiť novozaloženú Európsku alianciu pre nerastné suroviny

EIT RawMaterials bude riadiť proces konzultácií so zúčastnenými stranami v celom hodnotovom reťazci nerastných surovín, pričom bude pracovať s komunitou zameranou na inovačné projekty, ktorá združuje viac ako 150 priemyselných a nepriemyselných aktérov so spoločným cieľom zabezpečiť dodávky trvalo udržateľných surovín a materiálov pre priemyselné ekosystémy s cieľom budovať odolnosť a konkurencieschopnosť Európy. Európska komisia, […]

Čítať ďalej
Pridajte sa k podnikateľom, ktorí spolupracujú na podpore inovácií v sektore nerastných surovín!

EIT RawMaterials Alumni launches a network of entrepreneurial minds Dňa 30. septembra 2020 počas Raw Materials Summit 2020 spustil EIT RawMaterials Alumni novú sieťovú platformu. Platforma ponúka celý rad funkcií, ktoré členom EIT RawMaterials Alumni a EIT RawMaterials partnerom poskytujú príležitosť  spojiť s viac ako 700 talentovanými absolventmi s technickými a obchodnými zručnosťami. Členovia  EIT […]

Čítať ďalej
Newsletter september/október 2020

Dear members and friends of the EIT RawMaterials Innovation Community,  Last month was significant for the raw materials sector in Europe. On 3 September the European Commission presented an Action Plan on ‘Critical Raw Materials Resilience: charting a Path towards greater Security and Sustainability’. The action plan highlights that raw, advanced and sustainable materials are critical […]

Čítať ďalej